Ý NGHĨA CÂU NÓI – TRẺ TRỒNG NA, GIÀ TRỒNG CHUỐI

Cây trồng gắn bó với đời sống con người, từ xa xưa ông bà đã biết chọn cây giống và chăm sóc cây để cho quả, thu hoạch. Việc trồng cây nào cũng cho thấy tình trạng con người và tư duy kinh doanh hiệu quả trong đó.

Cây Na

Cây Na

Chúng ta có thể hiểu hơn về câu nói “trẻ trồng Na, già trồng Chuối” như  sau: Cây na nếu trồng bằng hột giống đến 4-5 năm mới cho trái, thời gian thu hoạch khá là lâu. Người trẻ trồng là thích hợp nhất, còn cây Chuối trồng chưa đến 1 năm đã thu hoạch, người già có thể thu hoạch ngay.

Để thu hoạch được những loại cây lâu năm như quả Na cần trong một thời gian dài. Nếu bạn còn trẻ và có thể đầu tư dài hạn thì nên trồng loại cây lâu năm này. Và giá trị của các cây giống này là có thể chỉ trồng một lần mà tạo thu hoạch thặng dư nhiều năm.

Đối với cây ngắn ngày như Chuối thì dễ trồng và được thu hoặch sớm ngay một năm. Những người đã lớn tuổi, hay cần đầu tư  ngắn hạn, cần cho kết quả nhanh nên tính chuyện đầu tư loại cây ngắn ngày.

Qua những kinh nghiệm ngày xưa, ta thấy cả triết lý kinh doanh khá lớn về cây trồng. Và ngày nay, nếu bạn biết áp dụng tốt triết lý này trong việc trồng cây rất dễ kinh doanh và giàu có.

Bình luận của bạn